NSW är ett fastighetsföretag som vill att de som bor hos oss känner att vi tar hand om deras hus, att de är uppskattade. 

Vårat mål är att lyfta våra fastigheter genom att göra dem miljövänligare, ha ett öga för detaljer, renovera med stor hänsyn till estetiken, att biytor används smartare, använda digitala lösningar som kontraktsignatur med Bank ID och tillhandahålla en trevlig miljö 
till våra hyresgäster.