NSW är ett fastighetsföretag för attraktiva hyreslägenheter i tätorter och små städer belägna i mellersta Sverige. 
Vi vill att de som bor hos oss känner att vi tar hand om deras hus, att de är uppskattade. 

Företaget är grundat av Johan Litens som är operativ ägare.

Vårat mål är att lyfta våra fastigheter genom att göra dem miljövänligare, 
ha ett öga för detaljer, renovera med stor hänsyn till estetiken, att biytor används 
smartare, använda digitala lösningar som kontraktsignatur med Bank ID och tillhandahålla en trevlig miljö till våra hyresgäster.

Vi vill växa och som investerare i NSW kan ni bidra till vår utveckling 
och erhåller en avtalad avkastning. 

* Investerare kontakta oss via intresseanmälan för inloggning till investeringssidan.